Hypotéka pre každého


Vitajte na web o hypotékách

Vo vyspelých krajinách väčšina ľudí túži po vlastnom bývaní a Vy určite nie ste výnimkou. Či už chcete rekonštruovať Váš súčasný byt alebo dom, postaviť nový dom, alebo si chcete dom kúpiť, čakajú Vás nemalé náklady. Málokto si môže byť istý, že takýto zámer dokáže financovať len z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu existuje možnosť úverov špecializovaných na bývanie - hypotekárnych úverov.

 

Hypotekárny úver


O hypotekárny úver môže požiadať každý občan SR starší ako 18 rokov, či už zamestnanec alebo podnikateľ. Horná veková hranica sa spravidla stanovuje tak, aby bol úver splatený skôr ako žiadateľ dosiahne vek 65 rokov. Niektoré banky poskytujú hypotekárne úvery aj cudzincom s trvalým pobytom na území SR. Podľa platnej legislatívy môžu požiadať o poskytnutie hypotekárneho úveru aj právnické osoby a mestá a obce.

Úver sa považuje za hypotekárny úver dňom vzniku právnych účinkov záložného práva. Pre účely krytia hypotekárnych záložných listov možno pohľadávku z hypotekárneho úveru alebo jej časť použiť až dňom, kedy sa emitent hypotekárnych záložných listov o právnych účinkoch vzniku záložného práva k nehnuteľnosti dozvie. Zároveň sa nehnuteľnosť podľa odseku 3 musí nachádzať na území Slovenskej republiky, členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, tvoriaceho Európsky hospodársky priestor.


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


Novinky

31.10.2010 15:51

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

—————